Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Warto wiedzieć
 
Infolinie Zakładów Ubezpieczeń
100.000 za 33gr dziennie
Warto wiedzieć
karta praw poszkodowanych w wypadkach drogowych
Każdy z uczestników ruchu drogowego, a więc każdy z nas, może stać się ofiarą wypadku. Ofiary wypadków drogowych mają prawa, za których realizacje odpowiadają właściwe służby.
Każdy pokrzywdzony wskutek wypadku drogowego ma prawo do:
• ratowania życia i zdrowia,
• leczenia i rehabilitacji,
• zabezpieczenia mienia,
• odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pamiętaj!
Bezpośrednio po wypadku zadzwoń pod numer alarmowy 112 i poinformuj o zdarzeniu.
Zespół ratownictwa medycznego – jeżeli będzie taka potrzeba – udzieli Ci pomocy medycznej. 
Po przybyciu na miejsce wypadku:
• wykona niezbędne czynności ratunkowe;
• w razie potrzeby przetransportuje Cię do najbliższego szpitala lub szpitalnego oddziału
ratunkowego albo miejsca, gdzie jest udzielana specjalistyczna pomoc (Ośrodek Kardiologii
Interwencyjnej, Ośrodek Udarowy, Toksykologii, itp.).

Funkcjonariusze policji na miejscu wypadku:
• udzielą Ci pierwszej pomocy;
• w razie potrzeby zorganizują specjalistyczną pomoc, np. wezwą straż pożarną;
• zabezpieczą Twoje mienie – pojazd i inne przedmioty, które miałeś przy sobie w chwili wypadku;
• zabezpieczą miejsce wypadku;
• poinformują Twoich najbliższych o zdarzeniu.

Pamietaj!
Jeśli wypadek spowodował kierujący pojazdem mechanicznym (np. samochodem lub motocyklem), którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC, możesz zgłosić szkodę jego ubezpieczycielowi. Posiadając numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, możesz sprawdzić na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego www.ufg.pl , w jakiej firmie jest ubezpieczony.

Masz prawo żądać:
• jednorazowego zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne;
• odszkodowania obejmującego m.in. zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków, dojazdów, przekwalifikowania, uszkodzenia lub zniszczenia mienia itp. – w tym celu gromadź wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające Twoje wydatki związane z wypadkiem;
• w niektórych przypadkach renty.

Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych opracowano w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Jeżeli sprawca zdarzenia nie zawarł umowy ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego tożsamosci, zgłoś szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu – za pośrednictwem dowolnie wybranego zakładu ubezpieczeń ,który w swej ofercie posiada ubezpieczenie OC.

W związku z wypadkiem, w którym zostałeś pokrzywdzony, może toczyć się postępowanie sądowe, karne lub cywilne:
• postępowanie karne będzie dotyczyło przede wszystkim ukarania sprawcy wypadku; możesz w nim wziąć udział jako strona lub tylko złożyć zeznania w charakterze świadka; niezależnie od Twojego wyboru, możesz domagać się, aby sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie;
• postępowanie cywilne możesz wytoczyć, jeżeli odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie rekompensuje w Twojej ocenie poniesionej szkody lub odmówiono ich wypłaty.

Pamiętaj!
Powinieneś wezwać policję, jeśli wskutek wypadku ktoś zginął lub został ranny oraz gdy któryś z uczestników sprawia wrażenie nietrzeźwego lub ucieka z miejsca zdarzenia.

Warto wezwać policje, gdy:
• nikt nie przyznaje się do winy lub nie jest jasne, kto jest sprawcą;
• kierujący nie ma dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy, dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub numery rejestracyjne pojazdu nie zgadzają się z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym bądź autentyczność dokumentów budzi wątpliwości.
W innych przypadkach można odstąpić od wzywania policji.
Wówczas warto wypełnić Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym. Jest to jednolity formularz uznawany we wszystkich krajach UE, który pomoże Ci szybko załatwić formalności z ubezpieczycielem. Sporządzenie oświadczenia przyspiesza likwidację szkody, ponieważ są w nim zawarte najważniejsze informacje potrzebne ubezpieczycielowi do wypłaty odszkodowania. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń www.piu.org.pl. Oświadczenie powinni podpisać wszyscy uczestnicy zdarzenia kierujący pojazdami.

WAŻNE!
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, gdzie został zamieszczony, między innymi, Informator dla pokrzywdzonego oraz informacje o Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,do których możesz się zgłosić.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI