Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Warto wiedzieć
 
Infolinie Zakładów Ubezpieczeń
100.000 za 33gr dziennie
Warto wiedzieć
polska Izba Ubezpieczeń opracowała „Katalog Zdarzeń Drogowych
pIU oczekuje, że dzięki temu opracowaniu skróci się czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. 
Zdarza się, że w procesie likwidacji szkody jest problem z ustaleniem spośród kilku uczestników zdarzenia, który z nich i w jakim stopniu przyczynił się do zaistniałej szkody.
pIU we współpracy z Polskim Związkiem Motorowym Holding SA opracowała katalog 190 najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do kolizji drogowych. Do każdego przykładu dołączony jest precyzyjny opis, wyjaśniający który z uczestników odpowiada za spowodowanie zdarzenia. Dzięki Katalogowi znacznie skróci się czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, a także możliwe będzie łatwiejsze i szybsze prowadzenie rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielami.

„Katalog Zdarzeń Drogowych” nie tylko określa odpowiedzialność kierowcy za spowodowanie kolizji, ale także określa stopień przyczynienia się do zdarzenia różnych uczestników kolizji, jeżeli wina leży nie tylko po jednej stronie - a zdarza się tak bardzo często. W takich właśnie sytuacjach ustalenie odpowiedzialności za kolizję jest najtrudniejsze i trwa najdłużej. - Dzięki „Katalogowi” określenie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności w takich sytuacjach będzie trwało znacznie krócej – mówi Katarzyna Lewandowska, przewodnicząca Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU.
„Katalog” będzie miał zastosowanie przede wszystkim w przypadkach, których okoliczności nie zostały odpowiednio udokumentowane, np. na miejsce zdarzenia nie została wezwana Policja lub nie żadnych świadków zdarzenia.

Katalog nie zawiera oczywiście wszystkich możliwych zdarzeń, z jakimi kierowca może spotkać się na drodze, jednak opisane w nim sytuacje należą do najczęściej spotykanych. Katalog będzie w miarę oczekiwań klientów oraz potrzeb zakładów ubezpieczeń na bieżąco aktualizowany i poszerzany.

Opracowanie Katalogu oznacza także możliwość uproszczenia przy wzajemnym rozliczaniu się zakładów w ramach opracowanego przez PIU kilka miesięcy temu porozumienia regresowego. To także zakończenie bardzo ważnego etapu w drodze do budowy w Polsce systemu bezpośredniej likwidacji szkód.

Katalog uzyskał pozytywną opinię Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i został rozesłany do zakładów ubezpieczeń.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI