Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Ubezpieczenia Informacje OC komunikacyjne
 
OC komunikacyjne
Kary za brak ubezpieczeń obowiązkowych
OC komunikacyjne
Uwaga: od 11.02.2012 weszła w życie nowelizacja Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ....
Informacje poniżej dotyczą umów zawartych przed 11.02.2012. W folderze "warto wiedzieć"
znajduje się treść nowej ustawy. Będziemy sukcesywnie umieszczać wpisy dotyczące jej działania w praktyce. Do wszystkich umów zawartych przed 11.02.2012 stosuje się ustawę z dnia 22.05.2003
.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych   – obowiązkowe (Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce: samochodów, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, pojazdów wolnobieżnych, poruszających się po drogach publicznych.

Ubezpieczenie to chroni (w granicach ustawowych sum gwarancyjnych) posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód ( śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia) wyrządzonych osobom trzecim.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Dla określonych w ustawie rodzajów pojazdów możliwe jest zawarcie ubezpieczenia na krótszy termin.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie Ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia i wykupić polisę w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń.  
Na zbywcy i nabywcy pojazdu spoczywa obowiązek zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o zawarciu umowy kupna-sprzedaży - stosowne wzory pism znajdują sie w (druki obsługowe)

Uwaga: może być inny termin determinujący możliwość zmiany zakładu ubezpieczeń. Jeżeli polisa Zbywcy kończy się wcześniej niż 30 dni od daty nabycia, to chcąc mieć prawo wyboru zakładu ubezpieczeń, umowę należy wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Kto nie wypowie tej umowy, to musi ją kontynuować, żeby uniknąć podwójnej składki za OC.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej i kilku spoza ( Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra ( od 01.02.2012) Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein,  Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry ,Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Normandzkie, Wyspa Man, Wyspy Owcze.
Natomiast przejeżdżając przez lub wybierając się do :
Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii,  Rosji, Serbii, Tunezji, Turcji, Ukrainy /wg. PBUK/
należy zaopatrzyć się w Zieloną Kartę (najlepiej w ZU, w którym masz wykupione OC)
Wówczas nie płacisz dodatkowej składki lub opłata jest symboliczna.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI