Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Przedsiębiorcy Dla osób funkcyjnych
 
Pakiety firmowe
OC działalności gospodarczej
Ryzyka budowlano montażowe
Gwarancje ubezpieczeniowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Dla osób funkcyjnych
Floty
Dla osób funkcyjnych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych (D&O)

Pełnienie funkcji członków władz w spółkach kapitałowych niesie ze sobą ryzyko wyrządzenia szkód zarówno zarządzanej spółce, jak również osobom trzecim. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych gwarantuje rekompensatę finansową np.: dla spółki, która poniosła szkodę majątkową w wyniku błędnej decyzji zarządu.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  Głównego Ksiegowego, Dyrektora Finansowego wobec swojego pracodawcy za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego, jak również ochrona prawna Ubezpieczonego poprzez organizację i refundację przez Zakład Ubezpieczeń poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych, jak również kar nałożonych na Ubezpieczonego przez fiskus lub sąd.
Zakres ochrony za ostatnie 5 lat.

 Ubezpieczenie  gwarantuje:
 zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,
  •   możliwość zapłaty odszkodowania , które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej (zakres odpowiedzialności cywilnej wobec swojego pracodawcy),
  •  pokrycie kosztów sądowych, kosztów postępowania egzekucyjnego, grzywien i kar administracyjnych lub sądowych, kosztów świadków i biegłych,
 

Ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych

Zakres ubezpieczenia zapewnienia fachową pomocy prawną w sporach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także reprezentację Ubezpieczonego przed sądami w sprawach podatkowych. Jest to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem sporów podatkowych, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami.

Zakład ubezpieczeń gwarantuje w momencie wszczęcia postępowania podatkowego, a także wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej profesjonalną obsługę Ubezpieczonego na najwyższym poziomie, w tym w szczególności w zakresie:
  •  dokonania wstępnej analizy i sprawdzenia szans na wygranie sporu - jeśli podatek ewidentnie trzeba zapłacić i nie ma szans na wygranie sporu Ubezpieczony jest o tym informowany.
  •  sporządzania pism procesowych,
  •  reprezentacji w postępowaniu przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami w sprawach podatkowych.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI