Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Odszkodowania
 
Szkoda w mieniu
Szkoda komunikacyjna
Szkody osobowe
Infolinie Zakładów Ubezpieczeń
Odszkodowania
Clara non sunt interpretanda
                                                   
 - Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji
.

Likwidacja szkody, czyli wykonanie umowy ubezpieczenia to proces wymagający współpracy poszkodowanego i zakładu  ubezpieczeń, który według kodeksu cywilnego powinien doprowadzić w ciągu 30 dni  od daty zgłoszenia do wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania.
Aby jednak proces ten mógł być uruchomiony musisz :
  •  zgłosić szkodę (najlepiej niezwłocznie) podając zgodnie ze stanem faktycznym jej okoliczności
  •  umożliwić oględziny miejsca zdarzenia i/lub przedmiotów ubezpieczenia
  •  przedstawić rachunek strat lub poddać się procedurze ich oceny przez pracowników zakładu ubezpieczeń i rzeczoznawców
  •  podać numer konta bankowego, na które ma być przekazane odszkodowanie.

Zdarza się, że proces likwidacji szkód czasami natrafia na różnego rodzaju przeszkody np.: duża liczba zdarzeń szkodowych na danym terenie w tym samym czasie (powódź, huragan etc...), okoliczności szkody są trudne do wyjaśnienia  lub na granicy odpowiedzialności, zaginie kierowana przez Ciebie korespondencja do zakładu ubezpieczeń.

Jeśli występują jakiekolwiek kłopoty – skontaktuj się ze swoim doradcą ubezpieczeniowym.

Jeśli dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania  - proces likwidacji szkody przewiduje instytucję odwołania, w której możesz podnieść swoje argumenty, które do tej pory wydawały Ci się nieistotne lub były niewłaściwie zrozumiane.
Spór sądowy jest ostatecznością.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI