Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Klienci Indywidualni Assistance
 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenia na życie
Ochrona zdrowia
Ubezpieczenie w podróży zagranicznej
Ochrona mienia
Ubezpieczenia pojazdów
Assistance
Assistance
Każde nagłe i niespodziewane zdarzenie szkodowe, którego doświadczamy powoduje stres, a przynajmniej znaczne niedogodności i konieczność zmiany planów. Skutki takich zdarzeń znakomicie łagodzi posiadanie przy ubezpieczeniu home assitance, medical assistance, car assistance.

Home assistance  – w razie wystąpienia szkody w wyniku zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem mienia możemy liczyć na organizację i wykonanie określonych usług takich jak:                             
  • pomoc interwencyjną specjalisty np. hydraulika, ślusarza, informatyka
  • organizacja i koszt transportu do hotelu lub miejsca zamieszkania
  • organizacja i koszt transportu mienia
  • organizacja i koszt wynajęcia ochrony mienia przed powiększeniem się szkody

Medical assistance – w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku możemy liczyć na organizację, dojazd, pokrycie kosztów:                                                   
  • lekarza, pielęgniarki
  • transportu medycznego do i ze szpitala
  • opieki nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną
  • opieki nad zwierzętami domowymi
  • transportu dzieci i osób niesamodzielnych pod wskazany adres
  • dowozu leków czy żywności

Car assistance – koszty związane z udzieleniem natychmiastowej pomocy przy wypadku, kolizji drogowej, kradzieży pojazdu a nawet awarii, czy braku paliwa. Zakres przykładowego car assistance ilustruje tabelka.

Zapytaj więc swojego doradcy o możliwości i zakres tych usług kupując ubezpieczenia kounikacyjne i/lub ubezpieczenia domu/mieszkania. Beda to dobrze wydane pieniądze, bo pomoc nadejdzie gdy będzie naprawdę potrzebna.

 

Hestia Car Assistance

 

WARIANT

MINI

STANDART

PREMIUM

PRESTIŻ

SUMA UBEZP

5.000 zł

15.000 zł

15.000 zł

15.000 zł

Zakres terytorialny

RP

Europa

Warunki zawarcia

OC pojazdu

AC pojazdu

AC pojazdu osobowego do 9 lat eksploatacji

Zdarzenia objete ochroną

ZDERZENIE

Wypadek, awaria. Unieruchomienie, Kradzież


 

Holowanie

Dowolne miejsce do 150 km,

 

Dowolne miejsce do 100 km,

Dowolne miejsce do 250 km, limit 2 świadczeń w przypadku awarii, unieruchomienia 

teren RP b.o.

poza RP do 500km

Dowóz paliwa

Nie

Tak

Naprawa na miejscu

Nie

Tak

 Tak, limit 2 świadczeń
 tak

Transport przyczepy

Nie

Tak

Pomoc infolinii/tłumacza

Nie

Tak

Zmiennik kierowcy

Nie

Tak

 

Pojazd zastępczy

 

Nie

 tak, 2 dni, tylko przy kradzieży pojazdu

tak, max 5 dni wypadek, kradzież, szkoda całkowita

tak, max. 5 dni i 2 świadczenia przy awarii i unieruchomieniu, max.10 dni wypadek, max.15 dni kradzież

 

Zakwaterowanie

 

Nie

 Nie  Tak tylko przy kradzieży max.2 doby hotelowe

Tak, pow.50km 3 doby hotelowe

Parking strzeżony

Nie

Tak, wypadek max.300 PLN

Odbiór i dostarczenie pojazdu po naprawie

Nie

Tak

Złomowanie

Nie

Tak

Psycholog

Nie

Tak

 

Przed podjęciem jakichkolwiek działań zgłoś zdarzenie na infolinii Zakładu Ubezpieczeń

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI