Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Klienci Indywidualni Ubezpieczenia pojazdów
 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenia na życie
Ochrona zdrowia
Ubezpieczenie w podróży zagranicznej
Ochrona mienia
Ubezpieczenia pojazdów
Assistance
Ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenia pojazdów są najpopularniejszymi ubezpieczeniami w Polsce.
Należą do nich:

1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
Obowiązkiem ustawowym każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu. 
Ubezpieczenie to zapewnia poszkodowanemu przez nas uczestnikowi ruchu drogowego, pieszemu wypłatę świadczenia za poniesione szkody zarówno w mieniu jak i zdrowiu. Nas z kolei chroni przed poważnym uszczerbkiem finansowym, gdybyśmy taką rekompensatę poszkodowanemu musieli wypłacać z własnej kieszeni.
W przypadku, gdy jesteśmy uczestnikami zdarzenia drogowego powinniśmy wezwać policję, chyba, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto spowodował wypadek, wówczas wystarczy wypełnienie wspólnego oświadczenia o wypadku.
Wzór wspólnego oświadczenia znajduje się w „drukach obsługowych”.

2. ubezpieczenia dobrowolne Auto Casco pojazdów od uszkodzeń i kradzieży,       
Ubezpieczenie Autocasco ( AC) obejmuje skutki takich zdarzeń jak wypadek, uszkodzenie z powodu kolizji, czy działania sił przyrody, kradzież – uwaga w wielu firmach kradzież pojazdu lub jego części (KR) jest odrębnym ubezpieczeniem.

Tutaj w przeciwieństwie do OC, każdy  Zakład Ubezpieczeń ma własne Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa. Zakresy ubezpieczenia  w poszczególnych Zakładach Ubezpieczeń różnią się znacznie co do zakresu odpowiedzialności (za co płacimy ), wyłączeń odpowiedzialności (za co nie płacimy ), udziałów własnych (czy potrącamy i ile z odszkodowania ), sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu ( warsztat – faktura, kosztorys-amortyzacja części ), co stanowi wyposażenie podstawowe pojazdu, a co dodatkowe.
Za dodatkowe wyposażenie pojazdu naliczana jest dodatkowa składka. Jeżeli np. do naszego autka zakupiliśmy nowy sprzęt audio, to powinniśmy rozszerzyć ubezpieczenie o „wyposażenie dodatkowe” i opłacić dodatkową składkę. 
W  przypadku otrzymania odszkodowania, po naprawie należy dokonać doubezpieczenia (opłacić dodatkową składkę), żeby pojazd był nadal ubezpieczony do wartości rynkowej i nie groziła nam zasada proporcji.

3.ubezpieczenie dobrowolne Assistance  - ubezpieczenie kosztów udzielenia pomocy po wypadku, kolizji, nagłym zachorowaniu kierowcy,  ewentualnie awarii pojazdu – przykładowe zakresy takiego ubezpieczenia znajdują się w zakładce „assistance”.

4. ubezpieczenie dobrowolne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów – każda z osób znajdujących się w chwili wypadku w pojeździe otrzyma świadczenie z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości określonego przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń procentu od sumy ubezpieczenia.
Niestety w praktyce stosuje się niskie sumy ubezpieczenia (5 – 10 tys. zł), zatem świadczenia z takiego ubezpieczenia są nieadekwatne do skutków zwłaszcza targicznych wypadków.
Tylko nieliczne firmy ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia  NNW komunikacyjnego na wysokie sumy ubezpieczenia za rozsądną cenę np. 100.000 PLN – oferta znajduje się w zakładce „promocje”.

5.inne ubezpieczenia dobrowolne uzpełniające:
- szyb, w przypadku zbicia, pękniecia szyby zgłoszona szkoda nie powoduje utraty zniżek w AC
- drobnej szkody, zgłoszona szkoda nie powoduje utraty zniżek w AC
- bagażu, przewożonego wewnątrz pojazdu i w bagażniku dachowym
- utaty zniżki w OC i/lub AC   
- ochrony prawnej (najlepiej realizować w innym ZU np. D.A.S.)                         

Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI