Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Klienci Indywidualni Ubezpieczenie w podróży zagranicznej
 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenia na życie
Ochrona zdrowia
Ubezpieczenie w podróży zagranicznej
Ochrona mienia
Ubezpieczenia pojazdów
Assistance
Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów udzielonych świadczeń medycznych. Bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej przez NFZ na podstawie złożonego wniosku na okres trzech miesięcy.W większości krajów UE warunkiem uzyskania należnych świadczeń jest zarejestrowanie tego formularza w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych tuż po przyjeździe.Polacy będą partycypować w kosztach swojego leczenia za granicą - dla przykładu:
- w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 Euro za każdy dzień)
- w Belgii, 25% kosztów leczenia i lekarstw będziemy musieli pokryć we własnym zakresie a za transport medyczny musimy ponieść opłaty w pełni na własny koszt. NFZ zwróci nam 75% poniesionych kosztów na leczenie i leki tylko wówczas, gdy posiadamy odpowiedni formularz, pokwitowania i kopie recept.
-
we Francji będziemy musieli pokryć 30% kosztów honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego, 25% leczenia szpitalnego, wysokość opłaty dobowej, koszty leków od 35% do 65% i 40% kosztów testów laboratoryjnych.

Ponadto w wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.
Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne.
Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, w tym narciarstwa, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach i nie wszystkie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Czego nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w żadnym kraju UE
  •  Karta nie pomoże Ci w powrocie do kraju
  •  Karta nie zapewnia pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym


Wybrane warianty ubezpieczenia kosztów leczenia przedstawiamy w poniższej tabeli. Ceny dotyczą wyjazdów do krajów europejskich i basenu Morza Śródziemnego
WAŻNE! Zawiadom agenta jeśli w ciągu ostatnich 2 lat leczyłeś się na choroby przewlekłe.


Zakres ubezpieczenia

Holiday Basic

Holiday Charter

Holiday Charter Plus

Suma Ubezpieczenia oraz górne limity (PLN)

koszty leczenia

50.000

150.000

300.000

koszty transportu i repatriacji

do wysokości S.U. kosztów leczenia

koszty ratownictwa

brak

do 15.000

koszty pobytu osoby towarzyszącej

brak

do 5.000

koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia

brak

brak

do 10.000

NNW

10.000

20.000

30.000

świadczenie w przypadku całk. trw. uszczerbku na zdrowiu

100% sumy ubezpieczenia NNW

świadczenie w przypadku częściowego trw. uszczerbku

określony % sumy ubezpieczenia NNW

świadczenie w przypadku śmierci

50% sumy ubezpieczenia NNW

odpowiedzialność cywilna

 


 


 


szkody w mieniu

brak

50.000

250.000

szkody na osobie

brak

100.000

500.000

bagaż

brak

1.000

4.000

koszty opóźnienia dostarczenia bagażu

brak

brak

do 1.000

koszty przerwania podróży

brak

brak

do 5.000

assistance

 


 


 


gwarancja pokrycia kosztów leczenia

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

organizacja transportu do kraju, zgodznie z pisemnym zleczeniem lekarza

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

koszty pobytu w hotelu

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

organizacja i zwrot kosztów powrotu do kraju

do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej

brak

do 5.000

organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia

brak

brak

do 10.000

organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu do kraju

brak

brak

do 5.000

wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży

brak

do 4.000

zakwaterowanie kierowcy

brak

do 400 PLN/dzień nie dłużej niż 3 dni

pomoc finansowa

brak

do 2.000

złożenie kaucji

brak

do 8.000

zastępstwo procesowe

brak

do 8.000

do 12.000

ceny

2,50 /dzień

5,10/dzień

9,60/dzień

Niebezpieczne sporty np. narciarstwo - zwyżka 50%

3,75/dzień

7,65/dzień

14,40/dzień

Dzieci, młodzież, studenci do 24 roku życia - 30% zniżki

Grupy od 10 osób - 15% zniżki

Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI