Strona główna Poleć znajomemu Mapa strony
Szukaj: W:
Strona główna Odszkodowania Szkody osobowe
 
Szkoda w mieniu
Szkoda komunikacyjna
Szkody osobowe
Infolinie Zakładów Ubezpieczeń
Szkody osobowe

Aby ułatwić i skrócić proces likwidacji szkód z następstw nieszczęśliwych wypadków i grupowych ubezpieczeń na życie lokowanych w ERGO Hestia prowadzimy tzw. wstępną likwidację szkód, polegającą na kompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz organizacji komisji lekarskich z ubezpieczeń  zawartych za naszym pośrednictwem. 

Zgłoszenie szkody (patrz DRUKI OBSŁUGOWE) powinno być kompletnie wypełnione, szczególną uwagę należy zwrócić na:
- opis wypadku tzn. datę, przyczynę i skutek,
- numer konta bankowego
- podpis zgłaszającego roszczenie (osoba pełnoletnia)
W przypadku ubezpieczeń grupowych niezbędne jest potwierdzenie przynależności poszkodowanego do ubezpieczonej grupy ( np. nnw szkolne - pieczęć , podpis Dyrektora placówki oświatowej)

Orzeczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu następuje po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.

Zwyczajowo komisje lekarskie odbywają się we wtorki w godzinach 15.10 do 16.30
Poszkodowani umawiani są na konkretną godzinę na podstwie wcześniejszego zgłoszenia szkody lub rozmowy telefonicznej.
Na komisję lekarską należy zabrać:
- dokumet tożsamości (osoby niepełnoletnie muszą stawić się z opiekunem)
- pełną, dostępną dokumentację leczenia: historia choroby, prześwietlenia, zaświadczenie o zakończonym leczeniu 
UWAGA! W naszej opinii pobieranie opłat za wydanie zaświadczeń jest praktyką nielegalną, koszty te nie są zwracane przez zakłady ubezpieczeń, jeśli placówka służby zdrowia chce pobrać opłatę należy odstąpić od pobrania zaświadczenia i napisać oświadczenie.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Clara Pacta 2010
ul. Przyjaźni 36, 20-314 Lublin
Projekt i wykonanie SNI